Överskott - partihandelns överskott, inkl intern omföring
(Procentandelar av bruttoinvägning, inkl Kronägg och Lokalpackarna fr o m jan 01)

Källa: EuroEgg & Business AB

 

 

SFS-Svenska Ägg