Diagram

Relativ lönsamhet: Äggpris/värpfoderpris

Frigående inne i olika länder, SEK per kg

Ej uppdaterad


 

Källa: EuroEgg & Business AB

 

 

SFS-Svenska Ägg