Relativ lönsamhet: Äggpris/värpfoderpris för burägg

Källa: EuroEgg & Business AB

 

 

SFS-Svenska Ägg