Producentpriser för svenska ägg, SEK per kg

 
 Burägg 
 Frigående   Ekologiska 
 Partipris burägg
 
Ägg från burhöns,netto- priser, osorterade,inkl kvalitetsavdrag och tillägg

Ägg från frigående höns,netto- priser, osorterade,inkl kvalitetsavdrag och tillägg

Ägg från ekologiska höns,
nettopriser, osorterade, inkl
kvalitetsavdrag o tillägg 

Nettopris, klass A
Lösviktsägg 53-73 g
(M ochL),

                         
Månad
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan
8,47
8,47
7,18
10,32
10,01
8,27
17,76
17,37
15,48
12,29
13,50
12,54
Feb
8,25
8,40
7,14
9,79
10,18
8,14
17,97
17,52
15,20
13,14
13,40
12,48
Mar
8,55
8,36
7,27
9,84
9,99
8,24
18,03
17,45
15,21
13,42
13,43
12,46
Apr
8,65
8,27
7,01
9,95
9,89
8,26
18,01
17,01
15,27
13,07
13,40
12,05
Maj
8,72
8,02
7,11
9,90
9,51
8,35
18,06
16,79
15,50
12,98
13,11
12,49
Jun
8,81
8,14
7,15
10,13
9,25
8,35
18,18
16,30
15,23
12,88
13,22
12,11
Jul
8,37
8,11
7,06
9,87
9,28
8,16
17,70
16,52
15,15
12,81
12,80
11,97
Aug
8,30
8,15
7,06
9,48
9,29
8,00
17,33
16,35
15,33
13,47
12,93
12,11
Sep
8,39
8,11
7,35
9,63
9,05
8,41
17,10
15,89
15,13
13,60
13,10
12,33
Okt
8,50
7,64
7,36
9,64
8,78
8,45
17,31
15,83
15,26
13,59
13,03
12,37
Nov
8,41
7,31
7,53
9,78
8,83
8,58
17,39
15,63
15,79
13,74
12,50
12,57
Dec
8,47
7,27
7,99
9,71
8,34
8,39
16,15
15,39
15,50
13,68
12,25
13,00
 
Jan-Apr
8,48
8,37
7,15
9,98
10,02
8,23
17,94
17,34
15,29
12,98
13,43
12,38
Maj-Aug
8,55
8,10
7,09
9,84
9,33
8,21
17,67
16,37
15,30
13,03
13,01
12,17
Sep-Dec
8,44
7,58
7,55
9,69
8,75
8,45
16,99
15,68
15,42
13,65
12,72
12,57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helår
8,49
8,02
7,27
9,84
9,37
8,30
17,58
16,50
15,34
13,22
13,05
12,37
 
Källa: EuroEgg & Business AB m fl               

 

 

SFS-Svenska Ägg